Alopeciadagen – Et viktig samlingspunkt

14. april i Oslo ble den årlige Alopeciadagen arrangert av Alopeciaforeningen Norge. Her fikk medlemmer fra hele Norge faglige foredrag, se et bredt utvalg produkter fra ulike utstillere, underholdning og ikke minst viktig sosialt samvær. Et av dagens høydepunkt var overrekkelsen av en gavesjekk på 25.250,- fra Apollo Hårsenter til foreningens arbeid.

For hver parykk og hårdel Apollo Hårsenter lager av donert hår, settes det av 250,- i et fond som deles likt mellom Alopeciaforeningen Norge og Barnekreftforeningen. De fleste parykker og hårdeler av donorhår lages på bestilling. Parykkene og hårdelene  lages eksakt etter kundens behov og med hår kundene plukker ut sammen med sin hårspesialist. Dette er et område i stor vekst og som er den løsningen mange med alopecia  vil foretrekke fremover.

Bedre støtteordninger

Apollo Hårsenter møter mange som er rammet av alopecia og anbefaler alle å melde seg inn i Alopeciaforeningen Norge. Foreningen gjør mye for å bedre forholdene til de som er rammet av denne sykdommen og med flere medlemmer blir de enda sterkere. Alopeciaforeningen jobber blant annet aktivt for å bedre støtteordningene til dem som er rammet av alopecia. Et stadig pågående arbeid som er veldig viktig både for medlemmene og andre som har sykdommen. I 2017 ga dette arbeidet resultater! Den utvidede støtten som barn opp til 18 år har fått, skal nå gjelde for unge voksne opp til 30 år. Et gledelig og motiverende resultat!

Apollo Hårsenters Olav Midtgarden deler ut sjekk til Alopeciaforeningen

Fotograf: Kristin Hefte

-Vi satte stor pris på å få dele ut vår første sjekk på Alopeciaforeningens årsmøte og opplevde at bidraget ble høyt verdsatt! På vår utstillerstand bidro Elin fra Apollo Hårsenter Haugesund, Eva fra Apollo Hårsenter Oslo, Anette fra Apollo Hårsenter Lørenskog og Annette fra Apollo Hårsenter-kjedens hovedkontor. De viste frem hele 12 parykker laget av donorhår, slik at medlemmene kunne kjenne på og prøve disse fantastiske parykkene.

Apollo Hårsenter-kjeden håper at gaven vil bidra til at Alopeciaforeningen når ut til enda flere som er rammet av sykdommen; slik at flere kan bli medlemmer og gjennom foreningen få tilgang på informasjon og kontakt med andre som har alopecia.

 

Donorhårparykker fra Apollo Hårsenter

Teamet fra Apollo Hårsenter