Hårtap som følge av trichotillomani - hårnapping

Enkelte mennesker har tillagt seg en uvane med å nappe sitt eget hår uten at det foreligger hudsykdom eller psykiatrisk lidelse. Det kan føre til hårtap.

Selv om det finnes ulike behandlingsmuligheter, er det ikke alltid så lett å bli kvitt denne uvanen. De vanligste symptomene i slike tilfeller er flekkvis hårtap på en ellers frisk hodebunn. Diagnosen må skilles fra alopecia areata. Behandling kan være vanskelig da pasienten selv må innse uvanen og endre adferden. 

Definisjonen på trikotillomani (hårnapping) som brukes av leger i Norge, er som følger (ICD-10): "Lidelse kjennetegnet ved merkbart hårtap som følge av gjentatt manglende kontroll av impulsen til å nappe ut hår. Nappingen er vanligvis forbundet med økt spenning før og lettelse eller tilfredsstillelse etter handlingen. Denne diagnosen skal ikke brukes hvis det på forhånd foreligger en hudlidelse eller hvis hårnappingen er en følge av vrangforestillinger eller hallusinasjoner". Trikotillomani regnes som en tilstand hvor en mangler impulskontroll, på lik linje med pyromani, kleptomani og spillegalskap.

Hårnapping er vanligere enn mange tror
En studie blant studenter i USA viste at ca 2 %, eller 1 av 50, kan sies å ha en slik diagnose. Tilstanden forekommer litt oftere blant kvinner. En annen studie opererer med en utbredelse i USA på 1,5% hos menn og 3,5% hos kvinner (for èn eller flere ganger gjennom livet å ha hatt sykdommen).

Den gjennomsnittlige hårnapperen begynner i 12-årsalderen, men barn helt ned til ett år og voksne helt opp til 70 år er også registrert. Norske tall finnes hittil ikke.

I og med at det har vært svært lite oppmerksomhet om denne lidelsen, er det dessverre mange som går uten behandling. Skam over uvanen er ofte fremtredende hos de som søker behandling for den.

Kjennetegn ved sykdommen
Sykdommen kjennetegnes ved en uimotståelig trang til å nappe ut egne hår. Noen må trekke ut øyenvippehår, andre napper fra hodebunnen eller området rundt kjønnsorganene. Andre kan nappe hår fra hvor som helst på kroppen. Nappingen er så hyppig eller omfattende at man får synlige flekker med hårtap. Tilstanden kalles også for tvangspreget hårnapping. Den forekommer ofte i perioder eller er knyttet til visse aktiviteter.

Det kan gå måneder mellom episodene med hårnapping. For noen kommer problemet først til syne når de blir stresset, mens andre får problemer med å kontrollere impulsene når de slapper av foran TV'en eller med en bok. Enkelte, særlig barn, kan også nappe hår fra andre eller fra kjæledyr. Det er heller ikke uvanlig å spise/svelge de hårene som plukkes.

Neglebiting, gnaging og det å klø seg ofte ses gjerne i sammenheng med trikotillomani. Enkelte psykiatriske lidelser som angst og depresjon er også ofte forbundet med lidelsen. Psykisk uro synes nesten alltid å være til stede ved tilstanden.

 

Noen ganger er det nødvendig at en spesialist vurderer deg og ser nøye på områdene med hårtap for å sikre seg at det ikke er annen sykdom som forårsaker nappingen. Alle andre sykdommer må utelukkes før diagnosen trikotillomani kan stilles.

Hvordan slutte med hårnapping
Det er vanligvis lettere å få barn til å slutte med tilstanden, enn voksne. Det finnes en rekke behandlinger, og forskjellige metoder vil ha ulik grad av effekt på den enkelte pasient. Det er derfor viktig at rett type behandling tilbys den enkelte.

Ved bruk av kognitive og læringspsykologiske teknikker vektlegger man når og hvorfor man begynner å nappe hår. Gjennom kunnskap om årsaken til nappingen skal man lære å kontrollere hårnappingen. En variant er å plastre fingrene i situasjoner hvor man ellers ville nappet hår. Andre prøver å unngå situasjoner som de vet fører til hårnapping.

Det finnes også ulike typer medikamentell behandling og noen få selvhjelpsgrupper hvor man kan møte andre med det samme problemet. Da dette er et problem det ties mye om, er det fortsatt begrensede antall selvhjelpsgrupper, men ved å ta kontakt med for eksempel den engelskspråklige nettsiden www.stoppulling.com, kan det være god hjelp å få.

 

 

Bestill time for konsultasjon

Våre spesialister kan hjelpe deg med gode løsninger som møter dine ønsker og behov