Alopecia areata

Opplever du å miste håret flekkvis kan det hende du har alopecia areata. Hårsykdommen rammer både kvinner og menn, og hos de fleste varer hårtapet i en periode før håret vokser tilbake.

 

Alopecia areata karakteriseres ved én eller flere hårløse flekker på hodet. Det er en autoimmun sykdom i hårfolliklene som rammer 1-2 prosent av befolkningen. Sykdommen opptrer hos helt friske personer med normal hodebunn, men sees hyppigere hos atopikere og de med autoimmune sykdommer.

 

Sykdommen kan ligge i genene da det ikke er uvanlig at flere i samme familie er rammet. Ofte debuterer sykdommen i ung alder, og oppdages tilfeldig som én eller flere flekker uten hår på hodet. 

Vokser håret tilbake?

For de fleste er prognosen god, og håret vokser tilbake igjen i løpet av ett år, men det er det er ikke uvanlig at hårtapet kommer tilbake igjen. De som ser hårtapet i hårfestet i nakken og langs sidene (ophiasis) har oftere tilbakefall. 

 

Alopecia areata kan påvirke øyenbryn og noen ganger hele kroppen (alopecia universalis). Noen få opplever å miste alt håret på hodet (alopecia totalis). Noen av de med utbredt alopecia ser symptomer også i neglene i form av små kratere eller prikker.

 

Kilde: Andersen, K. E. m.fl. 2013. Klinisk dermatologi og venerologi.

 

Hva gjør jeg?

Det er ikke uvanlig å oppleve håravfall i to til tre år der de hårløse flekkene flytter seg rundt før det til slutt stabiliserer seg. Dersom hårtapet er omfattende eller ikke gir seg kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre, og det kan være en tung psykisk belastning.

 

Hos Apollo Hårsenter har vi mye erfaring med å møte folk som har alopecia. Vi forstår at det kan være veldig vanskelig å miste håret, og derfor er vi opptatt av å hjelpe deg med å finne den beste løsningen.

 

Vår spesialutviklede Trikologibehandling har vist god effekt, og for de som har utbredt håravfall er hårdel en populær løsning.

 

Hjelp

Å slite med alopecia areata kan være vanskelig og smertefullt. Landsforeningen for alopecia areata (LAA) har mye informasjon og gode støttetjenester.

 

Snakk med en hårspesialist

Våre hår- og hodebunnsspesialister kan mye om alopecia. 

Laila (53)

Fikk diagnosen alopecia areata, og mistet plutselig alt håret på hodet i løpet av en måned. 

» Les mer