Hva gjør legen når jeg henvender meg om hårtap?

En lege eller hudlege vil normalt være opptatt av din sykehistorie. Vanligvis vil det bli stilt spørsmål om hvor på hodet du opplever hårtap, om det er over det hele, oppe på toppen eller om det er flekkvist og avgrenset.

Legen vil også sjekke om du har noen form for utslett i hodebunnen og stille spørsmål om når hårtapet startet, om det har økt den siste tiden, eller om hårtapet har vært avtakende eller stabilt.

Hovedmålet for legen vil være å avdekke mulige årsaker til hårtapet. Er du arvelig disponert for hårtap? Har du brukt uheldig eller skadelig hårpleie? Har du vært utsatt for sterkt fysisk eller psykisk stress forut for håravfallet? Bruker du noen form for medisiner – i så fall hvilke? Har du noen form for spiseforstyrrelser? Har du drevet ekstrem slanking i det siste?

Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen foreta en grundig kroppsundersøkelse. Ved mistanke om lokal sykdom eller infeksjon, kan det være aktuelt å skrape av litt hud og sende inn til dyrkning på et sykehuslaboratorium (mikrobiologi). Unntaksvis kan det være behov for å ta en vevsprøve (biopsi).

Legen kan også utføre en uttrekkingstest. Det gjøres ved at legen trekker en gruppe hårstrå (10–20 stykker) med et moderat og jevnt drag for å se hvor mange av hårene som løsner. Dersom mer enn 40 % av stråene løsner, kan det foreligge unormalt stort håravfall, mens under 20 % regnes som normalt. Av og til tas det også blodprøver for å avdekke eventuell underliggende sykdom.

Mineralanalyser av hår har ingen diagnostisk informasjonsverdi. Ved androgen hårtap er det ikke behov for ytterligere undersøkelser. Det er svært sjelden nødvendig med videre henvisning til medisinsk spesialist eller sykehus når det det gjelder hårtap. Les mer om hårtap her

Bestill time for konsultasjon

Våre spesialister kan hjelpe deg med gode løsninger som møter dine ønsker og behov